antet 2017 

 

 

 

Subventionarea locurilor de munca pentru someri

Subventii acordate angajatorilor (conform art. 85 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata:

primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata someri persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 18 luni.
Facilitatile prevazute mai sus se acorda angajatorilor si in situatia in care, in perioada acordarii acestora sau in cea in care exista obligatia legala de mentinere a raporturilor de munca, persoanele beneficiare nu mai au statut de parinte unic sustinator al familiei monoparentale sau statut de persoana cu handicap, dupa caz.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la mai sus anterior termenului de 18 luni sunt obligati sa restituie, in totalitate, sumele incasate pentru fiecare persoana pentru care a incetat raportul de munca sau de serviciu anterior termenului mentionat, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege.

 

 Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii:

beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei. Subventia se acorda angajatorilor pe perioada angajarii, de la data incheierii conventiei pana la data indeplinirii conditiilor de pensionare, si consta in acordarea, potrivit legii, a unei sume lunare in cuantumul prevazut mai sus.

Nu beneficiaza de facilitatile prevazute mai sus:

Acte necesare:

cod A. - someri in varsta de peste 45 de ani:

cod B. - someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:

cod C. - someri persoane cu handicap:

coduri D. + E. - pentru somerii care in termen de cel mult 5 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:

Calculul datelor la care persoana indeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta revine angajatorului care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.    La calculul datelor, angajatorul va avea in vedere conditiile existente la data angajarii, respectiv varsta persoanei, stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat si locul de munca pe care a fost incadrata persoana.

cod F. pentru somerii de lunga durata:

cod G. pentru tinerii NEET:

OBS - Documentele care se solicita in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

IMPORTANT:
Termen de solicitare a incheierii conventiei: - termen de decadere de 12 luni de la data angajarii persoanelor din categoriile respective.

Termenul de 12 luni se implineste la sfarsitul zilei, ora 24, corespunzatoare datei angajarii persoanelor din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu luna angajarii persoanelor.
Subventia lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de absolventii incadrati in baza conventiei, inclusiv pentru perioada concediului de odihna.
Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii vor depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia:

In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate sunt suspendate, subventia nu se acorda, perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nefacand parte din perioada de acordare a subventiei.
Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 85 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.

Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.