ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Inregistrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca

Ce este somerul ?
Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?
Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

IMPORTANT

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate anterior pentru stabilirea si acordarea unui drept la indemnizatie de somaj ( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).

Pentru persoanele incadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza contractelor individuale de munca cu timp partial.
Pentru persoanele incadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare se stabileste in functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care , la data solicitarii dreptului , refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentie.

Conform modificarilor aduse Legii nr. 76/2002 prin OUG. nr.17/2011, indemnizatia de somaj se acorda de la incetarii raporturilor de munca daca cererea este inregistrata la Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca in termen de 10 zile de la aceasta data. Exceptie de la aceasta regula o constituie situatia persoanelor care au avut in ultimile 24 de luni exclusiv contracte individuale de munca cu timp partial de 4 ore/zi, caz in care termenul de solicitare al dreptului la indemnizatie de somaj este identic cu data incetarii raporturilor de munca.

Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile , dar nu mai tarziu de 12 luni de la data incetarii raporturilor de munca ,indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.

 

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?
Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

IMPORTANT

Perioadele de stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatie de somaj se iau in considerare la stabilirea stagiului de cotizare in functie de care se stabileste perioada pentru care se acorda indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint sau dupa satisfacerea stagiului miltar daca indeplinesc urmatoarele conditii:

Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :

Incepand cu data de 01.01.2011 indemnizatia de somaj se raporteaza si ea la indicatorului social de referinta conform OUG nr. 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj;Venitul lunar la care se asigura susnumitele persoane nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata , stabilit potrivit legii si mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut , stabilit potrivit legii ,in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.
Cuantumul indemnizatiei de somaj pentru absolventi este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta , in vigoare la data stabilirii acesteia si care se acorda pe o perioada de 6 luni.

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj ?
Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

1.Inregistrarea somerilor

 

 


2. Acordarea indemnizatiei de somaj pentru somerii inregistrati proveniti din munca

3. Acordarea indemnizatiei de somaj pentru absolventii institutiilor de invatamant

4. Eliberarea dispozitiilor de repartizare pentru somerii inregistrati in evidentele AJOFM Prahova